Системи зовнішнього блискавкозахисту

Комплексна розробка пристроїв, блискавкозахист відповідно до промислових стандартів IEC / EN TBS

Інструкція по влаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд РД 34.21.122-87

Розробник Державний науково-дослідний енергетичний інститут ім. Г. М. Кржижановський

Будівельні норми та правила

Електротехнічні пристрої СНиП 3.05.06-85

Інженерне обладнання будинків і споруд

Проектування електро обладнання об'єктів цивільного призначення ДБН В. 2.5-23-2003

Інженерне обладнання будинків і споруд

Захисні заходи електробезпеки в електроустройствах будинків і споруд ДБН В. 2.5-27-2006

Державний нормативний акт з охорони праці ДНАОП 0.00-1.32-01

Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Улаштування антикригових електричних кабельних систем ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014

Вимоги до влаштування й експлуатації антикригових електричних кабельних систем